Chuyên mục: Công Nghệ

Giới thiệu các công nghệ xử lý khí thải đang được áp dụng hiện nay.

hấp thụ kết hợp hấp phụ
Posted in Chưa được phân loại Công Nghệ Giải pháp Tháp hấp thụ Tin tức

Lắp đặt bổ sung tháp hấp thụ cho hệ thống xử lý khí thải

1. Giới thiệu hệ thống. Khí thải, bụi phát sinh trong quá trình sản xuất từ phễu hút và các ống nhánh theo đường ống…

Continue Reading
Tháp hấp phụ
Posted in Công Nghệ Tháp hấp phụ

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ

I.Nguyên lý của phương pháp Hơi và khí độc khi đi qua lớp chất hấp phụ bị giữ lại nhờ hiện tượng hấp phụ. Nếu…

Continue Reading
Tháp hấp thụ
Posted in Công Nghệ Tháp hấp thụ

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Thực tế quá trình hấp thụ trên là quá trình động, trên bề mặt tiếp xúc giữa các pha luôn luôn có quá trình cân bằng xảy ta và sự chuyển dịch cân bằng. Do vậy đòi hỏi phải quan tâm đến quá trình chuyển pha (từ pha khí sang pha lỏng, các phản ứng xảy ra khi có tiếp xúc pha, quá trình chuyển chất vào sâu trong lòng chất lỏng cũng như các ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến cân bằng vật chất trên ranh giới phân cách pha).

Continue Reading