Chuyên mục: Giải pháp

nghiên cứu đưa ra từng giải pháp cụ thể cho từng loại hình sản xuất

hấp thụ kết hợp hấp phụ
Posted in Chưa được phân loại Công Nghệ Giải pháp Tháp hấp thụ Tin tức

Lắp đặt bổ sung tháp hấp thụ cho hệ thống xử lý khí thải

1. Giới thiệu hệ thống. Khí thải, bụi phát sinh trong quá trình sản xuất từ phễu hút và các ống nhánh theo đường ống…

Continue Reading
tái chế cao su
Posted in Giải pháp

Xử lý khí thải làng nghề tái chế kim loại

Hiện trạng: Cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay đang được đẩy mạnh cùng với đà tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nhu cầu…

Continue Reading
Posted in Giải pháp

Công nghệ xử lý khí thải lò đốt

Màu sắc và thành phần của khói thải lò đốt hơi phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu đốt cũng như các yếu tố vận hành của thiết bị. Ví dụ như khói có màu đen là do nguyên liệu đốt lò ẩm ướt, hoặc do việc cấp oxy cho quá trình cháy không đủ.

Continue Reading