Chuyên mục: Tháp hấp phụ

Giới thiệu các sản phẩm thương mại thuộc dòng thiết bị này.

Tháp hấp phụ
Posted in Công Nghệ Tháp hấp phụ

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ

I.Nguyên lý của phương pháp Hơi và khí độc khi đi qua lớp chất hấp phụ bị giữ lại nhờ hiện tượng hấp phụ. Nếu…

Continue Reading